Dịch vụ

Áp dụng từ ngày 22 tháng 03, năm 2016. Tiny Kapok đã bỏ gói dịch vụ chụp tại nhà, tạm thời bỏ gói bé sơ sinh tại nhà.